Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek VAT

Sprawdzanie czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT-UE

Poniższe narzędzie umożliwia sprawdzenie w bazie danych VIES czy podmiot o wskazanym numerze NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT-UE).