Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek VAT

Sprawdzanie czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT

Poniższe narzędzie umożliwia sprawdzenie w bazie danych Ministerstwa Finansów czy podmiot o wskazanym numerze NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT).