Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Kadry, wynagrodzenia i ZUS

Obliczanie wynagrodzenia za okres choroby

Kalkulator umożliwia obliczenie wynagrodzenia za okres choroby oraz wszystkich składników płacowych w przypadku gdy pracownik w danym miesiącu przebywał na zwolnieniu chorobowym. Poniższy kalkulator zakłada, że jest to chorobowe 80% płatne przez pracodawcę oraz odliczane są standardowe koszty uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto [zł]
Rodzaj kosztów uzyskania przychodu
Ilość dni chorobowego
Oblicz