Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek dochodowy od osób fizycznych

Obliczanie podatku ryczałtowego

Poniższy kalkulator umożliwia wyliczenie kwoty podatku ryczałtowego dla firm stosujących ryczałt ewidencjonowany (ewidencję przychodów):

Przychód wg stawki 20% [zł]
Przychód wg stawki 17% [zł]
Przychód wg stawki 10% [zł]
Przychód wg stawki 8,5% [zł]
Przychód wg stawki 5,5% [zł]
Przychód wg stawki 3% [zł]
Suma ubezpieczeń społecznych [zł]
Kwota ubezpieczenia zdrowotnego [zł]
Oblicz