Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek dochodowy od osób fizycznych

Obliczanie podatku liniowego

Poniższy kalkulator umożliwia wyliczenie należnej do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy firmom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów i płacących podatek według liniowej stawki 19%:

Przychód od początku roku [zł]
Koszty z uwzględnieniem ubezpieczenia społecznego od początku roku [zł]
Suma zapłaconych składek zdrowotnych od początku roku [zł]
Suma zapłaconych zaliczek podatku od początku roku
Oblicz