POBIERZ APLIKACJE

Księga - Program do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga to aplikacja księgowa dla firm rozliczających podatek w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przeznaczona jest dla firm jednoosobowych będących zarówno płatnikami VAT jak i zwolnionych z tego obowiązku. Ponadto umożliwia rozliczanie podatku VAT, ZUSu, kilometrówki, prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz umożliwia wysyłkę plików JPK i e-Deklaracji.

Ryczałt - Program do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt to aplikacja księgowa dla firm rozliczających podatek w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Przeznaczona jest dla firm jednoosobowych będących zarówno płatnikami VAT jak i zwolnionych z tego obowiązku. Ponadto umożliwia rozliczanie podatku VAT, ZUSu, kilometrówki, prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz umożliwia wysyłkę plików JPK i e-Deklaracji.

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgowości

Mała Księgowość to aplikacja umożliwiająca prowadzenie księgowości dla nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek w oparciu o księgę przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany. Przeznaczona jest dla firm jednoosobowych oraz dla spółek cywilnych oraz jawnych. Ponadto umożliwia rozliczanie podatku VAT, ZUSu, kilometrówki, środków trwałych oraz umożliwia wysyłkę plików JPK i e-Deklaracji.

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace to aplikacja umożliwiająca prowadzenie kartotek pracowników, ewidencję czasu pracy, zwolnień i urlopów oraz wyliczanie comiesięcznych list płac. Umożliwia rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.