POBIERZ APLIKACJE

Księga - Program do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga to nowoczesny program księgowy dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Przeznaczony jest zarówno dla podatników VAT jak i zwolnionych. Umożliwia tworzenie przejrzystej i eleganckiej dokumentacji księgowej zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami.

Ponadto aplikacja umożliwia rozliczanie podatków dochodowego i VAT, kilometrówki, pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tworzenie i wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji oraz umożliwia kreowanie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Ryczałt - Program do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt to nowoczesny program księgowy dla firm rozliczających podatek w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przeznaczony jest zarówno dla podatników VAT jak i zwolnionych. Umożliwia tworzenie przejrzystej i eleganckiej dokumentacji księgowej zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami.

Ponadto aplikacja umożliwia rozliczanie ryczałtu i VAT, kilometrówki, pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, tworzenie i wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji oraz umożliwia kreowanie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgowości

Mała Księgowość to program księgowy umożliwiający obsługę nieograniczonej liczby firm, w tym również spółek cywilnych i jawnych, rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Umożliwia tworzenie przejrzystej dokumentacji księgowej zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami.

Ponadto aplikacja umożliwia rozliczanie podatków dochodowego i VAT, pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tworzenie i wysyłkę JPK i e-Deklaracji, prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie amortyzacji i kilometrówki. Dzięki możliwości rozliczania nieograniczonej liczby firm może znaleźć zastosowanie w biurach rachunkowych.

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace to program przeznaczony dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia prowadzenie kadr, zarządzanie umowami, ewidencjonowanie czasu pracy oraz wyliczanie wynagrodzeń. Obsługuje zarówno umowy o pracę jak i cywilnoprawne.

Ponadto aplikacja umożliwia generowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz umożliwia wysyłkę deklaracji do ZUS i urzędu skarbowego. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.